Herb Geoportal Powiatu Bielskiego
WCAG    Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Bielskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Bielskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Bielskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Bielski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Korzystanie z Geoportalu Powiatu Bielskiego w trybie chronionym wymaga złożenia wniosku o założenie konta. Formularze wniosków są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Bielskiego.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://powiatbielski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUDUdostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru